Magic Circus in Amersfoort

Het Amersfoorts Stadscircus

Het favoriete circus van Amersfoort komt in 2019 niet.

Te hoge precario

Volgens planning zou dit jaar “ons” circusterrein in Amersfoort Vathorst bij Rotonde 7 bebouwd worden. In principe een overkomelijk probleem door een andere geschikte locatie te zoeken en daar te spelen. Tot onze grote vreugde was de aannemer Miranda Schoonderbeek zelfs bereid te wachten met bouwen tot wij geweest waren. Ondanks onze bezwaren bleef de gemeente Amersfoort vasthouden aan een in 2018 ingevoerde buitensporige stijging van de precariokosten.

Hierdoor zien wij ons gedwongen onze optredens in Amersfoort op te schorten. Magic Circus streeft ernaar door zijn optredens in de Amersfoortse wijken de inclusiviteit, leefbaarheid en saamhorigheid te vergroten. Hierbij hebben we echter wel medewerking van de gemeente nodig en geen tegenwerking. Wordt vervolgd…

Amersfoort voortaan circusloos?

Overigens hebben wij van twee Duitse collega circussen begrepen dat ook zij in de toekomst Amersfoort zullen mijden vanwege de te hoge kosten.

Magic Circus, het favoriete circus van Amersfoort